آموزش ریاضیات دبیرستان تقی خواجه دبیر ریاضی شهرستان مینودشت کارشناسی: دبیری ریاضی دانشگاه تربیت معلم تهران(خوارزمی فعلی) کارشناسی ارشد: ریاضی محض (آنالیز) دانشگاه گلستان سابقه تدریس :22 سال امیدوارم بتوانم نقش کوچکی در جهت گسترش آموزش ریاضی برای دانش آموزان عزیز این مرز و بوم داشته باشم. tag:http://www.minoomath.ir 2019-05-23T01:31:16+01:00 mihanblog.com سوالات ریاضی دبیرستانی برای چالش بیشتر(سری دهم) 2019-05-17T21:20:14+01:00 2019-05-17T21:20:14+01:00 tag:http://www.minoomath.ir/post/238 تقی خواجه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

]]>
سوالات ریاضی دبیرستانی برای چالش بیشتر(سری نهم) 2019-05-15T13:09:28+01:00 2019-05-15T13:09:28+01:00 tag:http://www.minoomath.ir/post/236 تقی خواجه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

]]>
سوالات ریاضی دبیرستانی برای چالش بیشتر(سری هشتم) 2019-05-10T18:03:16+01:00 2019-05-10T18:03:16+01:00 tag:http://www.minoomath.ir/post/235 تقی خواجه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

]]>
سوالات ریاضی دبیرستانی برای چالش بیشتر(سری هفتم) 2019-05-08T11:00:50+01:00 2019-05-08T11:00:50+01:00 tag:http://www.minoomath.ir/post/234 تقی خواجه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

]]>
سوالات ریاضی دبیرستانی برای چالش بیشتر(سری ششم) 2019-05-07T19:41:01+01:00 2019-05-07T19:41:01+01:00 tag:http://www.minoomath.ir/post/232 تقی خواجه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

]]>
سوالات ریاضی دبیرستانی برای چالش بیشتر(سری پنجم) 2019-05-06T09:47:00+01:00 2019-05-06T09:47:00+01:00 tag:http://www.minoomath.ir/post/231 تقی خواجه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

]]>
سوالات ریاضی دبیرستانی برای چالش بیشتر(سری چهارم) 2019-05-05T18:19:19+01:00 2019-05-05T18:19:19+01:00 tag:http://www.minoomath.ir/post/230 تقی خواجه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

]]>
سوالات ریاضی دبیرستانی برای چالش بیشتر(سری سوم) 2019-05-04T12:08:37+01:00 2019-05-04T12:08:37+01:00 tag:http://www.minoomath.ir/post/229 تقی خواجه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

]]>
سوالات ریاضی دبیرستانی برای چالش بیشتر(سری دوم) 2019-05-03T18:29:23+01:00 2019-05-03T18:29:23+01:00 tag:http://www.minoomath.ir/post/228 تقی خواجه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

]]>
سوالات ریاضی دبیرستانی برای چالش بیشتر(سری اول) 2019-05-02T06:23:38+01:00 2019-05-02T06:23:38+01:00 tag:http://www.minoomath.ir/post/227 تقی خواجه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
]]>
دعوت به تلگرام 2015-07-29T15:37:32+01:00 2015-07-29T15:37:32+01:00 tag:http://www.minoomath.ir/post/224 تقی خواجه اهمیت استفاده از شبکه های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست و اگر استفاده از آن در جهت رشد علمی باشد که نور علی نور است.از بازدید همه دوستان و ابراز محبت آن ها سپاسگزارم.گرچه پنج شش ماهی میشه که مطلب نمی نویسم ولی بنده حقیر همچنان با علاقه و انگیزه ریاضیات را دنبال می کنم .به اطلاع دانش آموزان بازدید کننده از این وبلاگ می رسانم که بنده با شماره 09119964675 در تلگرام آماده پاسخگویی به سوالات دوستان هستم و قصد تشکیل گروهی با عنوان ((ریاضیات دبیرستان )) را دارم باعث افتخار است که بتونم بیش از پی اهمیت استفاده از شبکه های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست و اگر استفاده از آن در جهت رشد علمی باشد که نور علی نور است.از بازدید همه دوستان و ابراز محبت آن ها سپاسگزارم.گرچه پنج شش ماهی میشه که مطلب نمی نویسم ولی بنده حقیر همچنان با علاقه و انگیزه ریاضیات را دنبال می کنم .به اطلاع دانش آموزان بازدید کننده از این وبلاگ می رسانم که بنده با شماره 09119964675 در تلگرام آماده پاسخگویی به سوالات دوستان هستم و قصد تشکیل گروهی با عنوان ((ریاضیات دبیرستان )) را دارم باعث افتخار است که بتونم بیش از پیش در خدمت شما عزیزان باشم. چنان چه مایل باشید با ارسال شماره خود به شماره بنده بتونیم با تشکیل محیطی صمیمی دانسته ها خود را به اشتراک گذاشته و در راستای رشد علمی یکدیگر قدمی هر چند کوچک برداریم.


                                                    ارادتمند شما:تقی خواجه
]]>
جواب معمای چوب کبریتی 2015-01-21T21:19:44+01:00 2015-01-21T21:19:44+01:00 tag:http://www.minoomath.ir/post/219 تقی خواجه بازدید کننده عزیزی جواب معمای چوب کبریتی یکی از پست های قبلی را درخواست کرده بودند که ذیلاً تقدیم می شود.
بازدید کننده عزیزی جواب معمای چوب کبریتی یکی از پست های قبلی را درخواست کرده بودند که ذیلاً تقدیم می شود.


]]>
تجزیه چهار جمله ای ها 2014-12-14T17:41:16+01:00 2014-12-14T17:41:16+01:00 tag:http://www.minoomath.ir/post/217 تقی خواجه در پاسخ به سئوال بازدیدکننده عزیزی، تجزیه چهار جمله ای ها را در بعضی از حالت ها با ذکر مثال توضیح می دهم.مثال :چند جمله ای  را تجزیه کنید.در این چهار جمله ای نمی توان قالب یکی از اتحاد ها را پیدا کرد امّا با دسته بندی دو به دو ی جملات به صورت زیر می توان با استفاده از فاکتورگیری چهار جمله ای را تجزیه کرد.  مثال: چند جمله ای  را تجزیه کنید.با دسته بندی مناسب به صورت زیر می توان شرایط استفاده از اتحاد مربع دو جمله ای و اتحاد مزدوج را فراهم نموده و چهارجمله ای را در پاسخ به سئوال بازدیدکننده عزیزی، تجزیه چهار جمله ای ها را در بعضی از حالت ها با ذکر مثال توضیح می دهم.

مثال :چند جمله ای  را تجزیه کنید.
در این چهار جمله ای نمی توان قالب یکی از اتحاد ها را پیدا کرد امّا با دسته بندی دو به دو ی جملات به صورت زیر می توان با استفاده از فاکتورگیری چهار جمله ای را تجزیه کرد.

  


مثال: چند جمله ای  را تجزیه کنید.
با دسته بندی مناسب به صورت زیر می توان شرایط استفاده از اتحاد مربع دو جمله ای و اتحاد مزدوج را فراهم نموده و چهارجمله ای را تجزیه کرد.

]]>
محاسبه مجموع مربعات اعداد زوج 2014-11-25T08:45:16+01:00 2014-11-25T08:45:16+01:00 tag:http://www.minoomath.ir/post/216 تقی خواجه بازدید کننده ی عزیزی روش محاسبه مجموع مربعات اعداد طبیعی زوج را خواسته بودند که گرچه با تأخیر برایشان آماده کرده ام ولی امیدوارم از بنده رضایت داشته باشند.ابتدا یادآوری می کنم که مجموع مربعات نخستین عدد طبیعی از فرمول زیر بدست می آید که اثبات آن با استقرا و همچنین به صورت مستقیم آسان است. اکنون به محاسبه مجموع مربعات اعداد زوج طبیعی(نخستین عدد زوج طبیعی) می پردازیم. بازدید کننده ی عزیزی روش محاسبه مجموع مربعات اعداد طبیعی زوج را خواسته بودند که گرچه با تأخیر برایشان آماده کرده ام ولی امیدوارم از بنده رضایت داشته باشند.


ابتدا یادآوری می کنم که مجموع مربعات نخستین عدد طبیعی از فرمول زیر بدست می آید که اثبات آن با استقرا و همچنین به صورت مستقیم آسان است.اکنون به محاسبه مجموع مربعات اعداد زوج طبیعی(نخستین عدد زوج طبیعی) می پردازیم.

]]>
آموزش هندسه فضایی با Geogebra3D 2014-10-17T18:03:23+01:00 2014-10-17T18:03:23+01:00 tag:http://www.minoomath.ir/post/215 تقی خواجه بالاخره توسعه دهندگان نرم افزار جئوجبرا ،جئوجبرای سه بعدی را نیز در آن گنجاندند و دریچه جدیدی از آموزش ریاضیات را به روی جهانیان گشودند.البته قبل از این، نزم افزار های سه بعدی دیگری مانند gupta3D وcabri3D وجود داشتند که به دلیل رایگان نبودن این نرم افزارها امکان استفاده از آن ها برای همه وجود نداشت امّا ظاهرا نرم افزار رایگان geogebra 3D قصد پر کردن این خلأ را دارد .گرچه هنوز تا رسیدن به یک نسخه کامل فاصله زیادی دارد ولی با همین امکانات موجود آن می توان کلی مانور داد و راحتی یادگیری را بر کلاس بالاخره توسعه دهندگان نرم افزار جئوجبرا ،جئوجبرای سه بعدی را نیز در آن گنجاندند و دریچه جدیدی از آموزش ریاضیات را به روی جهانیان گشودند.البته قبل از این، نزم افزار های سه بعدی دیگری مانند gupta3D وcabri3D وجود داشتند که به دلیل رایگان نبودن این نرم افزارها امکان استفاده از آن ها برای همه وجود نداشت امّا ظاهرا نرم افزار رایگان geogebra 3D قصد پر کردن این خلأ را دارد .گرچه هنوز تا رسیدن به یک نسخه کامل فاصله زیادی دارد ولی با همین امکانات موجود آن می توان کلی مانور داد و راحتی یادگیری را بر کلاس درس حاکم کرد.به امید آنکه شما همکاران و دانش آموزان عزیز از این نرم افزار بهره ی کافی را ببرید. نمونه هایی هر چند ساده را برای بازدید کنندگان این وبلاگ آماده کرده ام که در ادامه می توانید مشاهده کنید.حداقل استفاده از این نرم افزار معرفی اجسام فضایی مانند کره،منشور،استوانه، مخروط و... می باشد.بررسی اصول کاوالیری با این نرم افزار بسیار جالب است.همچنین معرفی مقاطع مخروطی با این نرم افزار دید خوبی به فراگیر میدهد.البته صحبت کردن درباره کاربردهای پیشرفته تر این نرم افزار یعنی رسم سطوح و منحنی های درجه های بالاتر در این مجال اندک نمی گنجد.

معرفی احجام فضایی:


استفاده برای حل مسائل کاربرد مشتق:
معرفی مقاطع مخروطی:


]]>